Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Silická ľadnica
zdroj:
Krásy Slovenska, 5-6 2005
pridané:
23.7.2005

Nachádza sa južne od cesty vedúcej zo Silice do Gombaseku. Spomína sa už v opise Turnianskej stolice z roku 1744, ktorého autorom je Matej Bel. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m. V spodnej časti ju podobne ako Gombaseckú jaskyňu s ktorou tvorí jeden súvislý podzemný systém, modeloval Čierny potok. Jedinou prístupnou časťou jaskyne je jej horný okraj, kde sa vďaka akumulácii studeného vzduchu drží ľad.

Táto časť vznikla prepadnutím pôvodného jaskynného stropu, v dôsledku čoho má Silická ľadnica sčastí podobu priepasti. Vstup do jaskyne sa nachádza vo výške 503 m, čo znamená, že ide o najnižšie situovanú ľadovú jaskyňu v miernom klimatickom pásme na svete. V jej tesnej blízkosti sa vytvorila výrazná klimatická inverzia, ktorej prejavom je výskyt vysokohorských druhov rastlín. Jaskyňu zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

  
 vstup do jaskyne a ľadová výzdoba v Silickej ľadnici

Krásy Slovenska, 5-6 2005