Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Baryt - wolnýn
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
27.6.2005

Wolnýn je odroda barytu so stĺpčekovitým vývojom kryštálov. Pomenovanie barytu je gréckeho pôvodu, kde barys znamená ťažký. Synonymom je ťaživec. Chemicky je to siran barnatý. Obsahuje 65,7 % BaO a 34,3 % SO2. Obvyklé izomorfné prímesi sú Ca, Sr, Pb a Ra. Mechanické prímesi sú najčastejšie kysličnik železitý, látky organické, ilové a iné. Baryt je hlavným minerálom bárya a po anhydrite je najrozšírenejším bezvodým síranom. Kosoštvorcové kryštály barytu bývajú dosť mnohoploché. Majú viacero habitusových typov. Prevládajú kryštály tabuľkovité podľa plochy spodovej (001), alebo stĺpcovité podľa osi b (charakteristické rakvičkovité kryštály). Tvorí aj kryštály pretiahnuté podľa vertikály, pri ktorých je vyvinuté zvislé pásmo s hranolovými plochami, makropinakoidom a ukončené sú spodovou plochou. Tieto kryštáliky tvoria odrodu barytu - wolnýn.

Baryt utvára aj zrnité agregáty, zriedkavejšie celistvé, skrytokryštalické a zemité. Známe sú i guľovité konkrécie s radiálne lúčovitou stavbou. V dutinách často tvorí pekné drúzy neveľkých kryštálov. Často tvorí pseudomorfózy po iných mineráloch. Baryt je rôznofarebný minerál. Čisté baryty môžu byť číre a priehľadné ako sklo. farba môže byť svetlomodrá, svetlo až sýtočervená, zelenkastá, sivá, sivobiela a biela. Štiepateľnosť má veľmi dobrú podľa (010), nedokonalú podľa (001). Tvrdosť je nízka (3 - 3,5). Má vysokú mernú hmotnosť, čo je pre baryt jedným zo základných diagnostických znakov.

Baryt vzniká hydrotermálne na rudných žilách a čisto barytových žilách, hypergénne v železných klobúkoch (wolnýn) a v malom množstve v podobe konkrécii v sedimentárnych horninách. Baryt nikdy nevzniká utuhnutim z magmy.

Na Slovensku sú hlavné výskyty barytu viazané na rudné žily v Slovenskom rudohorí, kde sa baryt koncentruje v ťažiteľnom množstve hlavne v Rudňanoch, ktoré sú jeho najväčšim ložiskom v SR. Baryt tu sprevádza, ale aj nahrádza siderit. Druhým ložiskom je Malý Vrch pri Krásnej Hôrke neďaleko Rožňavy. Baryt sa tu ťaži na Štefan šachte. V hnedeľovom gossane (klobúku) Štefan šachty a v stôlni Vyšná Mária pri kúpeľoch v Rožňave sa vyskytujú krásne kryštáliky odrody barytu - wolnýnu (žlté, hojnoploché kryštáliky), ktorý bol odtiaľto po prvý raz popísaný. Wolnýnové kryštály barytu dosahujú veľkosť až 2 cm. Vyskytujú sa tu spolu s čiernymi kôrami psilomelánu a limonitu. Z rožňavského tožiska (nadabulských žíl) z rudnej oxidačnej zóny sú tiež známe kryštály supergénneho barytu - vvolnýnu, veľkosti od 2 do 20 mm, pokrývajúce kvapľovité agregáty limonitu.

Za vzácne možno pokladať už kryštáliky vo veľkosti vyše 0,5 cm a pri limonitových vzorkách s kryštálikmi vzorky nad 50 cm.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972