Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Euchroit - Ľubietová
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 24.6.2005

Minerál, ktorý i svojím gréckym základom názvu zdôrazňuje v'astnú farebnú krásu (z gréckeho "euchros" - veľmi pekne zafarbený). Pre nepočetnosť nálezov, i krásny vývoj kryštálov, ho zberatelia veľmi cenia.  Kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave. Vytvára krátkostĺpčekovité kryštály s hranolovými plochami vertikálne ryhovanými. Tvorí často drúzy, povlaky alebo kôry. Je nedokonale štiepateľný podľa (110) a (011).

Tvrdosť má 3,5 - 4. Je smaragdovozelený. Vryp má tiež zelený. Vyskytuje sa vzácne v oxidačných zónach ložísk medi. Jedným z jeho najznámejších nálezísk je Ľubietová. Obvykle vystupuje spolu s pseudomalachitom, olivenitom, farmakosideritom, malachitom, azuritom a cyanotrichitom. Na lokalite Ľubietová prvýkrát našiel nádherné, krátkoprizmatické kryštály euchroitu v roku 1825 Haidinger. Hlavné nálezisko je na ložisku Svätodušná.

Nachádza sa tu vo forme kryštálov značnej veľkosti. Našli sa tam ešte nedávno kryštály 1,5 až 2 cm veľké. Prevládajúcim tvarom sú romboické dómy s rovnobežným ryhovaním. Zriedkavejšie sú hrubotabuľkovité, krátkoprizmatické tvary. Farba euchroitu je smaragdovozelená, zreteľne odlišná od farieb ostatných sekundárnych minerálov.

Zriedkavosť výskytu a forma výskytu naznačuje, že základné ciele ochrany by sa mali sústrediť na úplnú ochranu, t. j. odborný zber, uchovanie, evidenciu uloženia a kontrolu distribúcie nálezov.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972