Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Holubníkovitý kremeň - charakteristická odroda kremeňa z okolia Banskej Štiavnice
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
11.5.2005

V minulosti častejšie známy pod názvom žezlový kremeň (popísaný už Scopolim roku 1774).

Tvary kryštálov kremeňa bývajú veľmi rozmanité. Vystupuje v agregátoch zrnitých, stĺpčekovitých i celistvých. Čistý kremeň je bezfarebný, mliečne biely, sivý alebo rozlične zafarbený od primesí.

Kremeň je v prirode jedným z najrozšírenejsich minerálov a aj jeho vznik je rozmanitý. Vzniká magmaticky v kyslých horninách, v pegmatitoch, hydrotermálne a pri metamorfných a exogénnych pochodoch. Podľa vývoja a štruktúry kryštálov rozoznávajú sa viaceré odrody kremeňa. Je to napríklad kremeň babylonský (od dola ku koncu kryštálu stupňovite sa zužujúci), hviezdový kremeň (agregát zložený z klinovitých stlpčekov svetlého a nepriehľadného kremeňa). Medzi tieto odrody kremeňa sa radi holubníkovitý kremeň. Na stĺpcový kryštál kremeňa nasadá krystál o niečo širší. Spodný kryštál je obmedzený len prizmatickými plochami, vrchný nasadzujúci má plochy klenca po oboch stranách vertikály. Spodný a vrchný kryštál sú rovnako orientované. Tieto kryštalické tvary sú známe z Banskej Štiavnice a z ložiska kremencov na Šobove pri Banskej Štiavnici.

Kryštálová forma holubnikovitého kremeňa je skutočnou osobitosťou nášho mineralogického bohatstva. Keďže iba z Banskej Štiavnice a zo Šobova môžeme ziskavať zdroje týchto "divov prirody" musí byť záujem spoločnosti, aby sa tento druh skutočne vo všetkých makroskopických formách a veľkostiach sledoval. Osobitnú pozornosť si zaslúžia zvlásť veľké jedince kremeňa v tomto vývoji.

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972