Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Boky (Kremnické vrchy) - ukážka selektívneho vyvetrania sopečnej bomby
zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok
pridané:
23.3.2005

Územie sa nachádza Z od obce Budča pri Zvolene v Kremnických vrchoch. Po geologickej stránke územie tvoria výlučne pyroklastiká, hlavne andezitové aglomeráty, miestami predchádzajúce do tufov. Iba sporadicky v okrajových častiach plošiny sa vyskytujú aj andezity, majúce charakter pyroxenických andezitov. lch vznik možno datovať do miocénu (baden - sarmat).

Svah predstavuje strmé ukončenie sopečného komplexu nad hlboko zarezanou dolinou Hrona. Prirodzeným zvetrávaním došlo v niektorých častiach územia k rozčleneniu prednej hrany na početné vežovité skalné tvary a selektívnym vyvetraním sopečnej bomby sa utvoril jedinečný príklad morfologického tvaru, nápadne pripomínajúci kývavec. Aj keď nevznikol ako prevažná časť kývavcov eolickou (veternou) činnosťou, predsa predstavuje ojedinelý príklad. Leží na ploche 2200 cm2, ktorá je šikmo uklonená na asi 5 m vysokom skalnom rebre. Objem sopečnej bomby je asi 9 m3. Podľa odhadu odborníkov by bolo potrebné v súčasnom stave vyvinúť tlak asi 32 dospelých ľudí, aby sa porušila stabilita objektu.

Keďže proces deštrukcie pokračuje prirodzene ďalej, je vypracovaný projekt spevnenia a oddialenia prirodzeného zničenia objektu. Územie je chránené od roku 1964 (176,49 ha). Dobré odkrytie aglomerátovej plochy spôsobilo jej bohaté tvarové zvýraznenie. Morfologický tvar Čertova skala (alebo aj Čertovo kladivo), hoci nie je ani pravým kývavcom, ani skalný hríb a ani zemná pyramída, je javom mimoriadne zriedkavým (menší analogický objekt možno ešte vidieť v ŠPR Kováčovské kopce - Juh). Z ďalších chránených území, ktorých podložím sú andezitové aglomeráty, možno spomenúť štátne prírodné rezervácie Bačkovská dolina (1967, 220,04 ha) v Slánskych vrchoch, ŠPR Kováčovské kopce - Juh (1966, 364,14 ha - pozri 11/20), chránené nálezisko Čabradský hradný vrch (1967, 0,59 ha) i chránené prírodné výtvory Bátovský balvan, Jánošikova skala a iné.

Liptovské múzeum, Ružomberok