Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Klokočovské skálie - Kysuce
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
18.1.2008

Klokočovské skálie patrí k málo známym, ale veľmi pekným slovenským prírodným pamiatkam. Dedinku Klokočov nájdeme na Kysuciach, niekoľko kilometrov od Turzovky. Tento zastrčený kút je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Po geologickej stránke je  územie CHKO budované predovšetkým horninami flyšového pásma. Prihraničné pásmo, v ktorom sa Klokočovské skálie nachádza je budované vo zvýšenej miere pieskovcami a zlepencami – teda relatívne tvrdšími flyšovými horninami. Práve preto sa v oblasti dajú nájsť aj vo flyši ojedinelé skalné útvary.

Klokočovské skálie predstavuje eróziou narušený svah, ktorý sa vo veľmi strmom sklone spúšťa ku dnu doliny. Svah je porastený smrekovým lesom, takže k intenzívnejšej erózii v súčasnosti nedochádza. Skalný útvar má výšku 15-20 metrov a celkovú dĺžku až 300 metrov.

Prístup

Lokalita je prístupná po modro značkovanom turistickom chodníku, ktorý sa začína pri hlavnej ceste (autobusová zastávka, bufet). Stúpanie je pomerne strmé, ale našťastie veľmi krátke, takže k prírodnému výtvoru sa dostaneme za necelých 10 - 15 minút.

Pieskovec

Zo svahu ale vyčnievajú niekoľko metrové skalné rímsy, menšie nosy a pieskovcové lavice. Viditeľné sú vrstvy pieskovcov hrubé až niekoľko desiatok cm. Pieskovec je stredne zrnitý, niekedy prechádza takmer do zlepenca. Na čerstvom lome má svetložltú alebo sivo-žltú farbu.

Minerály

V pieskovci sa len zriedkavo dajú nájsť tenké biele kalcitové žilky.

Kamenné gule

Jednoznačne najatraktívnejšou "zložkou" pieskovcov na Klokočove sú kamenné gule – guľovitá odlučnosť pieskovcov. V neveľkom počte vykúkajú z horniny v strmo odrezanej skalnej stene. Najväčšia aj najobchytkanejšia kamenná guľa môže mať asi polmetrový priemer.

Ukážka kamenných gúľ nie je vzácna ani tak veľkosťou – na Kysuciach sa nachádzajú aj krajšie, väčšie a menej poškodené ako v Klokočove. Zaujímavý je skôr ich výskyt v prirodzenom odkryve, teda nie v lome, záreze atď. Práve táto skutočnosť dodáva prírodnej pamiatke Klokočovské skálie ten správny šmrnc.

O kamenných guliach sa toho popísalo nesmierne veľa, faktom však ostáva, že ich pôvod a vznik je viac-menej stále zahalený rúškom tajomstva. Guľovitá "odlučnosť" je v sedimentárnych horninách, akými sú tunajšie flyšové pieskovce pomerne ťažko pochopiteľná. Teórií vzniku je naozaj veľa, od exotických po racionálnejšie.

Každopádne ale takýto úkaz v pieskovcoch nie je bežná záležitosť a pomerne hustá koncentrácia gúľ v priestore Kysúc je cennou devízou pre cestovný ruch.

Popis lokality

Prírodná rezervácia od roku 1984. Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha. Je to morfologický útvar pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 metrov pri relatívnej výške 15-25 metrov. Nachádza sa v osade Hlavice /medzi osadami Ostružie a Zajacovia/.

Je to selektívne vyvetraná šošovka z okolitých máloodolných ílovcov istebnianskych vrstiev. Pieskovce patria k typom tzv. ciežkovických pieskovcov. Morfologická ojedinelosť objektu ešte zvýrazňuje primárny výskyt zlepencov s výraznou guľovitou odlučnosťou. Typicky je vyvinutý v severozápadnej časti objektu.

Sekundárny výskyt gúľ je známy z viacerých miest v obci, napríklad v starom lome pod Žorom, v osade Kornica je vidieť 7 guľovitých útvarov rôznej veľkosti. V roku 1935 boli z tohto lomu dva guľovité zlepence odvezené a osadené na križovatke v Klokočove-časť Hlavice a jedna sa nachádza v Kornici u Františka Šamaja.

Ďalšie guľovité útvary sú v osade Klín v rieke Predmieranke - pravdepodobne z lomu oproti.

Popri geologickom význame je v tejto oblasti predmetom ochrany aj bohaté nálezisko chránenej rastliny rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/, ktorá sa vďaka svojmu významu a dekoratívnosti dostala i do symbolu CHKO Kysuce, ale aj výskyt ďalších zriedkavých a ohrozených rastlín a živočíchov - napr. orličník obyčajný /Pteridium aquilinum/, veronika lekárska /Veronica officinalis/, plavúň obyčajný /Lycopodium clavatum/, nátržník vzpriamený /Potentilla erecta/, bielomach sivý /Leucobryum glaucum/, ostrica bledá /Carex palescens/, psica tuhá /Nardus stricta/ a jastrabník vláskatý /Hieracium piliferum/. Použitá literatúra: Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II.zväzok: Príroda, kronika obce Klokočov.

rs, www.klokocov.sk