Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ochtinská aragonitová jaskyňa
zdroj: www.ssj.sk
pridané:
22.1.2005

Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase v Revúckej vrchovine, v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom. Vytvorená je v šošovke prvohorných kryštalických vápencov  v nekrasových horninách (fylitoch). Časť vápencov bola koncom druhohôr hydrotermálne premenená na ankerity a siderity. Presakujúce atmosférické vody pozdĺž tektonických porúch spôsobili ich zvetrávanie a vznik okrov, ktoré boli neskôr vyplavené.

Podzemné priestory sa vytvorili prevažne za bývalých hydrostatických podmienok zvodnenia šošovky krasových hornín. Dĺžka jaskyne je 300 m. Bohatá aragonitová výplň vznikla za  špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Vyskytuje sa v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Pre verejnosť je od roku 1972  sprístupnených 230 m.


Ochtinská aragonitová jaskyňa

ssj.sk