Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 1998: Kráľova skala vo Veľkej Fatre - november
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.2.2024

Kráľova skala je výrazná troska chočského príkrovu na hrebeni klesajúcom na západ od vrcholu Krížnej vo Veľkej Fatre. Fotografia pochádza z novembra 1998. v trojici sme vystúpili z Tureckej na Krížnu, množstvo snehu na hrebeni bolo prekvapujúce. Teplota hlboko pod nulou. Takúto „predčasnú“ zimu som zažil na Krížnej vtedy po prvý krát. Spomínam si, že túru sme ukončili v Dolnom Harmanci po krátkej zastávke na Kráľovej studni.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8859&mlon=19.0466#map=15/48.8859/19.0466

obr

rs