Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panský diel V.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.12.2023

Pohľad smerom na západ k oblej a hôľnatej veľkofatranskej Krížnej. Cesta vpredu vedie po mohutnom odkryve hornín krížňanského príkrovu, po novom veporika. Sú to prevažne sliene a slieňovce.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7978&mlon=19.1484#map=15/48.7977/19.1484

obr

rs