Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panský diel IV.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.12.2023

Pohľad ku Kynceľovej, Šalkovej. Vzadu dolomitové lomy pri Plavne.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7978&mlon=19.1484#map=15/48.7977/19.1484

obr

rs