Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panský diel II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.11.2023

Pohľad na sídlisko Sásová, okolie Hrona. Vzadu štítovitý vrch Stará kopa. Na horizonte Javorie.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7978&mlon=19.1484#map=15/48.7977/19.1484

obr

rs