Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Smrekovica - Skalná Alpa
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
20.11.2023

Chodník zo Skalnej Alpy na lúky na Močidle. Vzadu vidieť Malú Smrekovicu a Handžabík.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9861&mlon=19.1968#map=16/48.9861/19.1968

obr

rs