Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Pod Severným rakytovským sedlom
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.11.2023

Fatranská divočina. Horský les, smrečina s občasnou jarabinou, vŕbou, javorom.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9655&mlon=19.1825#map=16/48.9654/19.1825

obr

rs