Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Dolomit - Skalná Alpa
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.11.2023

Strmý dolomitový kopec za Smrekovicou. Pozostatok chočského príkrovu na hrebeni Veľkej Fatry.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9814&mlon=19.1920#map=16/48.9814/19.1920

obr

rs