Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Vápencový lom pod Panským dielom (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.10.2023

Kameňolom sa nachádza pri začiatku stúpania z Bystrice do sedla Šachtička, v západnom svahu kopca Kajchiar. V lome sa ťaží druhohorný vápenec Otvorený je jednou stenou. Honina obsahuje časté žily bieleho kalcitu.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7750&mlon=19.1734#map=14/48.7750/19.1734

obr

V lome sú veľmi pekne viditeľné vrásy vápenca aj menšie geologické zlomy.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7750&mlon=19.1734#map=14/48.7750/19.1734

obr

rs