Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Dúbrava (Nízke Tatry)
zdroj: www.mujweb.cz/veda/mineral
pridané:
14.11.2004

Najvýznamnejšie ložisko antimonitu na Slovensku a najvyššie položený banský závod v bývalom Československu (nadmorská výška 900 - 1400 m n.m.)

Dúbrava je obec v strednej časti Liptovskej kotliny pod severnými svahmi Nízkych Tatier vo výške okolo 640m n.v., 9km JZ od Liptovského Mikuláša. Vlastné ložisko leží asi 6km na juh od obce vo výške 900-1400m n.v.


A-úsek Dechtárka, B-Vedro, C-Rakytová, D-Predpekelná, E-Matošovec, F-Chabenec, G-Ostredok

Najstaršia správa o už jestvujúcej Dúbrave je až z r.1372. Začiatky tunajšieho sídliska spadajú do obdobia krátko po roku 1264. Začiatkom 20.storočia práce v dúbravských baniach majitelia zastavili. Ťažba začala potom ožívať až pred II.svetovou vojnou, keď začal rásť záujem o antimón. Ťažba skončila z ekonomických dôvodov na začiatku deväťdesiatych rokov.

Rudné pole má charakter mohutnej rudonosnej zóny asi 700-800m širokej a asi 4km dlhej. Vo východnej časti ložiska sú revíry Kamenisté a Píla, centrálnu skupinu tvoria revíry Dechtárka, Rakytová, Predpekelná, Matošovec a Ostredok. Západná skupina žíl sa nachádza v doline Chabenec a Kľačianka. Horniny nízkotatranského plutónu, v ktorých sa rudné žily nachádzajú, boli intenzívne porušené. Rudné žily sú vyvinuté v zónach intenzívnej mylonitizácie. Mocnosti žíl sú veľmi premenlivé, priemerne asi 0,4m, pričom však rudná zložka tvorí miestami len niekoľkocentimetrové polohy.

Štruktúry žíl sú masívne, pásikované až impregnačné, niekedy brekciovité a kokardovité. Do hĺbky ubúda Sb, pyrit a zlato. Kvalita rudnej výplne je premenlivá, od impregnačných typov s 2-3% Sb až do liatych typov rudy. Obsahy Au sú 1 až 2,8g/tonu.

Ložisko je otvorené úvodnými horizontálnymi banskými dielami. Medzi najdôležitejšie patria štôlne Samuel, Svätopluk, Flotačná, Stredná, Ignác a Rakytová.

Mineralógia ložiska

Výplň žíl pozostáva z kremeňa, antimonitu, pyritu a ankeritického karbonátu. Z ďalších primárnych minerálov sú na žilách popísané bizmutín, hematit, chalkopyrit, chlority, pyrotín, scheelit, zlato, antimón, arzenopyrit, baryt, boulangerit, bournonit, galenit, horobetsuit, chalkostibit, jamesonit, kalcit, magnetit, markazit,molybdenit,robinsonit, senarmontit, sfalerit, siderit, stroncianit, tetraedrit, uraninit, zinckenit. Zo sekundárnych minerálov sa zistila prítomnosť nasledovných: azurit, bindheimit, ceruzit, cervantit, kermezit, limonit, malachit, masikot, romeit, sadrovec, stibiokonit a valentinit.

mujweb.cz/veda/mineral