Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohžadom

Retro 2013: Mozožovci
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.10.2023

Javorie, laz na konci Michalkovej. Miesto s krásnymi výhžadmi. Bývala tu otočka autobusu zo Zvolena. Na snímke vidie aj svah kopca Vyrúbanina.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5140&mlon=19.1361#map=16/48.5140/19.1361

obr

rs