Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - čadič
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.10.2023

Odkryv pri vrchole kopca. Sprava vedie až na vrchol strmá cesta, kde možno vidieť odkrytú horninu.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.46148&mlon=18.91453#map=17/48.46147/18.91453

obr

rs