Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - pohľad na Glanzenberg
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.10.2023

Priblížený pohľad na vrch Glanzenberg. Viditeľné sú zbytky starého hradu.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4616&mlon=18.9134#map=15/48.4616/18.9134

Kalvária - pohľad na Glanzenberg - 2016

rs