Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - pohľad na Sitno
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.8.2023

Najvyšší bod Štiavnických vrchov s typickou siluetou. Pod Sitnom leží dedinka Ilija.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.9144#map=16/48.4617/18.9144

rs