Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie IV.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.7.2023

Pohľad z úbočia Kalvárie na historické jadro Banskej Štiavnice. Vľavo Nový, vpravo Starý zámok.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.9132#map=15/48.4617/18.9132

rs