Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie I.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.7.2023

Starobylá Banská Štiavnica. Nad ňou hory zľava: Horná roveň, Tanád, Rosniarky, Paradajz, sedlo Červená studňa.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.9132#map=15/48.4617/18.9132

rs