Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2014: Michalková podvečer III.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.6.2023

Andezitové balvany na lúke pri Michalkovej.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5106&mlon=19.1413#map=15/48.5106/19.1413

ob

rs