Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Kalvária a okolie
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.6.2023

Pohľad z cesty po žile Terézia na štiavnickú Kalváriu a časť mesta pod ňou.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4623&mlon=18.8811#map=16/48.4622/18.8811

ob

rs