Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Nad Banskou Štiavnicou
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.6.2023

Pohľad zo svahu na časť Banskej Štiavnice. Vľvo dole vidieť vežu Starého zámku, vpravo Nový zámok.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4623&mlon=18.8811#map=16/48.4622/18.8811

ob

rs