Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Halda Novej šachty v Banskej Štiavnici
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
21.5.2023

Výsypka Novej šachty tesne pred rekultiváciou. Čiastočne je už zasypaná hlinou.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.46788&mlon=18.89608#map=17/48.46787/18.89608

ob

rs