Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Banská Štiavnica - Glanzenberg - Kalvária - Vodárenská ulica
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.5.2023

Pohľad z chodníka po žile Terézia na južný svah Glanzenbergu. Za ním Kalvária. V pozadí vrch Čelo nad Banským Studencom.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4558&mlon=18.8861#map=16/48.4558/18.8861

ob

rs