Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Panoráma Smrekovice
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.4.2023

Pohľad na lúky na Močidle, Malú a Veľkú Smrekovicu zo sedla pod Skalnou Alpou.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9854&mlon=19.1968#map=16/48.9854/19.1968

ob

rs