Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica IV.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.4.2023

Pohľad na juh. Dolina Malachovského potoka, okolie Horných Pršian. Kremnické vrchy.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7171&mlon=19.0990#map=15/48.7171/19.0990

rs