Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.4.2023

Široká panoráma hôr pri Banskej Bystrici. Zľava Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Nízke Tatry, dolina Hrona s Banskou Bystricou. Vpravo vpredu Urpín a vzadu severné svahy Poľany.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7171&mlon=19.0990#map=15/48.7171/19.0990

ob

rs