Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica I.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.4.2023

Pohľad na centrum Banskej Bystrice z cesty na Suchý vrch. V pravej časti snímky je zalesnený vrch Urpín. Vzadu Nízke Tatry a dolina Hrona

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7171&mlon=19.0990#map=15/48.7171/19.0990

ob

rs