Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2015: Panoráma Valach, rázcestie
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.4.2023

Lúka pri odbočke k Sixovej stráni z cesty na Žibritov. Ploché chrbáty kopcov vo východnej časti Štiavnických vrchov. Nadmorská výška je tu blízka 500 m, hoci sa to na prvý pohľad nezdá.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.3862&mlon=19.0227#map=16/48.3862/19.0227

obr

rs