Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2018: Panoráma - Tanád a západná časť Štiavnických vrchov z Rosniarok
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.2.2023

Vpredu Tanád, vľavo vzadu Sitno a Petrov vrch. Vpravo okolie Kopaníc a Vysokej.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4587&mlon=18.8764#map=16/48.4587/18.8764

Panoráma - Tanád a západná časť Štiavnických vrchov z Rosniarok 2018

rs