Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jazierske travertíny (Veľká Fatra)
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
10.6.2006

Jazierske travertíny tvoria zloženú dolinovú kaskádu štruktúrnych penovcov o hrúbke asi 30 metrov na dne Hlbokej doliny medzi masívmi Bukovina a Tisová, približne 350 metrov od jej vyústenia do doliny Revúcej, južne od Ružomberka. Od roku 1996 je to prírodná pamiatka, kde platí 4. stupeň územnej ochrany. Travertíny tu vznikli usadzovaním uhličitanu vápenatého z vody výdatnej krasovej vyvieračky, ktorá sa nachádza v bočnej dolinke spadajúcej do Hlbokej doliny. Sedimentovaný travertín nakoniec sčasti prehradil hlavnú dolinu, čím bol položený základ peknému krasovému javu.


Jazierske travertíny Foto: Ing. Bakura

Pritekajúci potok sa na začiatku prírodnej pamiatky úplne stráca v podloží, vytvára ponor v podobe drobného jazierka a vyviera znova asi o 250 metrov ďalej v smere spádu hlavnej doliny. Vzniknutý podzemný tok, ktorého priebeh nie je známy, vytvoril svojou činnosťou pravdepodobne značné podzemné priestory, ktoré sú zatiaľ neprebádané. Dôkazom toho je aj otvor do podzemia, situovaný približne v strede travertínov, ktorý predstavuje vchod do jaskyne s dĺžkou 30 metrov, kde je v hĺbke dobre počuť hukot tečúcej vody. Na povrchu sa dajú dobre rozlíšiť pozostatky po jazierkach či plošina s dierovými škrapmi.

V minulosti sa voda z vyvieračky roztekala po vrchnej plošine, napĺňala jazierka a strácala sa v dutinách a trhlinách. Nanešťastie, ľudská chamtivosť a arogancia zanechala v tejto cennej lokalite hlboké jazvy. Vybudovanie chatového tábora, ťažba travertínu, vyjazdené cesty, betónové základy neznámej stavby na vrchnej plošine alebo presmerovanie toku vody malo za následok postupnú deštrukciu prírodnej pamiatky a degradáciu jej prírodných hodnôt.

rkhlas.sk