Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Dobšiná - annabergit a erytrín
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
14.5.2006

Dobšiná je ložiskom s najdôležitejším výskytom Ni-Co rúd na Slovensku. Kedysi ich ťažili v oblasti Zembergu, kde sa vyskytovali v žilách vystupujúcich v trhlinách kremitého dioritu, vyplnených čiernou mylonitovou výplňou. Zrudnenie je značne nepravidelné, šošovkovité. Ruda tvorí 5 až 10 cm hrubé drobné žilky, ktoré sa rozvetvujú a spájajú, takže miestami nadobúdajú hrúbku 5 až 8 metrov.


Erytrín z Dobšinej

Počas intenzívnej ťažby triedila sa rudnina ručne a spracúvali sa len vybraté bohaté koncentráty s obsahom až vyše 20 % Ni a 5 % Co. Obsahy Ni a Co v rúbanine sa pohybovali v rozmedziach 1 až 10 %, miestami aj menej, čo záviselo od charakteru mineralizácie. Celková ťažba prebranej rudy sa uvádza v množstve 100 až 200 kiloton.

Minerálna výplň žíl je veľmi pestrá. Z niklových a kobaltových minerálov sa na výplni podieľajú arzenidy a sulfoarzenidy najmä gersdorffit, potom chloantit, smaltín, nikelín a pararammelsbergit. Z ostatných minerálov sú na ložisku prítomné napríklad arzenopyrit, chalkopyrit, tetraedrit, pyrit a iné. Ako žilovina vystupuje siderit, ankerit, kalcit, dolomit a kremeň. Zo sekundárnych minerálov sú najčastejšie annabergit, erytrín, ale aj malachit, azurit, limonit, covellín, farmakolit a iné. Popri obvyklých oxidačných produktoch rudných žíl Slovenského rudohoria sú na ložisku z mineralogického hľadiska najvzácnejšie agregáty annabergitu a erytrinu, prípadne aj v spoluvýskyte s inými sekundárnymi minerálmi.

Erytrín, nazývaný tiež kobaltový kvet, je oxidačný minerál. Kryštalizuje v jednoklonnej sústave. Tvorí jemno-práškovité nálety, aj zhluky jemných ihličiek na primárnych kobaltových mineráloch, Je ružovej až purpurovej farby.

Annabergit, nazývaný tiež niklový kvet, je rovnako oxidačný minerál, pomenovaný podľa Annabergu (NDR). Kryštalizuje v jednoklonnej sústave. Tvorí zväčša práškovité nálety alebo zhluky jemných ihličiek na primárnych niklových mineráloch. Má jablkovozelenú farbu. Obidva minerály sú známe z dobšinského rudného revíru, a to hlavne z ložísk Mláky, Zemberg a Jakobi. Z ostatných mineralogických osobitostí ložiska je pozoruhodný výskyt ihličkovitého oceľovošedého rezbanyitu, zrasteného s chalkopyritom, popísaného zo žil Hirschenkohlungu. Z Dobšinej sú popisované aj pekné ružovkasté, ryhované tabuľky rýdzeho bizmutu.

Okrem uvedených výskytov na ložisku sa niklové a kobaltové minerály vyskytovali ojedinele aj v siderit-ankeritových metasomatických telesách na Gugli, Biengartene a Altenbergu. Sú však bez praktického významu. Také sú aj výskyty Ni a Co minerálov na ložiskách sideritov v Rožňave, Prakovciach, Gelnici, Rudňanoch a inde.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972