Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Roháčske plesá
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
19.4.2006

Územie sa nachádza na JV od Zuberca v Západných Tatrách. Po geologickej stránke ho buduje biotitický kremenný diorit až strednozrnný granodiorit, na viacerých miestach postihnutý mylonitizáciou. Kryštalické bridlice sa tu vyskytujú iba ojedinele.

Najcharakteristickejšou je glaciálna modelácia terénu. Vykonal ju viac ako 8 km dlhý splaz ľadovca. V oblasti sa zachovalo 6 karových plies. V dolinách sa nachádzajú rozsiahle plochy obrúseného skalného podkladu ako drobnotvary glaciálnej modelácie. Nazývajú sa obliaky (podľa oblých, ľadovcom ohladených plôch).


Roháče

Najčastejšie sa nachádzajú na skalných stupňoch karových plošín a na úpätiach skalných trógov. Jedna z najkrajších ukážok je aj na karovej plošine Roháčskych plies. Intenzívne periglaciálne procesy bohato rozmodelovali ostré hrebene okolitých končiarov (napríklad na Ostrom Roháči) a na úpätí sa utvárajú rozsiahle úsypové kužele.

Štátna prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1974 (451,66 ha). Ohraničuje ju hrebeň dominujúcich končiarov Rákoň, Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivô, Tri kopy. Ukážkou postupu ľadovca je reťaz morénami uzavretých plies umiestených stupňovito nad sebou, ktoré predstavujú najväčšiu hodnotu anorganickej prírody územia. Spolu s bohatými a vzácnymi biologickými hodnotami sa chránia ako komplex geobiocenózy.

Obdobné príklady glaciálne modelovaného terénu možno nájsť hlavne vo Vysokých Tatrách alebo v Nízkych Tatrách, v oblasti uzáverov Demänovskej doliny, pod Ďumbierom.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972