Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Pyrit
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
14.12.2005

Pomenovanie je gréckeho pôvodu zo slova pyr = oheň, možno preto, že má vysoký lesk a že pri údere iskrí. Synonymum je kyz železný. Chemický vzorec je FeS2. Často obsahuje malé množstvo primesť Co, Ni, Cu, Mn, ale tiež stopy As, Sb a niekedy Au a Ag. Mineralogické výskumy ukázali, že obsah Cu v pyrite spôsobujú jemné uzavreniny chalkopyritu v kryštáloch a zrnách pyritu. Zlato a striebro v pyritoch je vo veľmi jemne rozptýlenom (disperznom) stave.


Pyrit - B. Štiavnica. Foto: Minerály Slovenska

Pyrit kryštalizuje v kubickej sústave. Utvára pekné kryštáliky, najčastejšie sú to kocky, pentagonálne dodekaédre (pyritotvary), zriedkavejšie oktaédre. Veľmi často možno pozorovať na kockách pyritu husté ryhovanie rovnobežné s hranami kocky. Veľkosť kryštálov dosahuje v niektorých prípadoch až niekoľko centimetrov. Utvára aj agregáty rozličných foriem, zrnité, radiálne lúčovité, oolitické, celistvé, ľadvinovité a podobne. Často tvorí pseudomorfózy po iných mineráloch, alebo je sám pseudomorfovaný (najčastejšie limonitom). V sedimentoch môže byť pyrit i fosilizačným materiálom (fosilizuje napriklad amonity). Farba pyritu je svetlomosadznožltá, často so žltohnedým alebo pestrým nádychom. Vryp má hnedý, alebo zelenkavočierny. Lesk silne kovový, tvrdosť 6 - 6,5. Je to jeden z najtvrdších sírnikov (rýpe sklo).

Pyrit je jedným z najrozšírenejších minerálov v zemskej kôre. Vzniká v rozličných geologických podmienkach. Vyskytuje sa vo vyvrelých horninách ako akcesorický minerál, v kontaktne metasomatických ložiskách Fe, Cu, Pb a Zn, v hydrotermálnych žilách a v sedimentárnych ložiskách.

Z kontaktne - metasomatických ložísk (skarnov) je pyrit známy z ložísk v Tisovci a Vyhniach. Hydrotermálny, ako sprievodný minerál, vystupuje takmer na všetkých typoch hydrotermálnych ložísk Slovenského rudohoria, Nízkych Tatier, Kremnických a Štiavnických vrchov a Malých Karpát. Ložisko pyritu v Smolníku je exhalačno-sedimentárne, geneticky viazané na bázický vulkanizmus, ktoré bolo potom metamorfované. Ložisko patrí k typu kyzových ložísk. Najkrajšie kryštály pyritu sú známe z Banskej Štiavnice a z Hnúšte. Z Hnúšte pochádzajú aj jedny z najväčších kryštálov pyritu v SR. Nachádzajú sa tu v mastencových a chloritických bridliciach. Kryštály majú často zaoblené hrany a rohy. Okrem uvádzaných lokalít treba ešte spomenúť nálezy pyritov v Pezinku a Perneku a v kyzovom ložisku Heľpa.

Vzácnosť pyritu vzrastá až so zväčšujúcimi sa kryštálmi (veľkosť hrany by mala byť pri kocke minimálne 2 cm) a samozrejme aj s krásou kryštálových tvarov (napr. pentagón - dodekaédre), prípadne ich zrastov.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972