Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Variscit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
15.8.2005

Minerál patrí do rovnomennej skupiny. Je to vodnatý fosforečnan hliníka, niekedy s obsahom Fe. Kryštalizuje v kosoštvorcovej (rombickej) sústave. Utvára lúčovité a vláknité agregáty a kôry. Vzácne utvára nezreteľné stlpcovité a pyramidálne kryštály, obyčajne šesťboké. Tvrdosť 4, lom má lastúrnatý, na omak je trochu mastný. Lesk skelný alebo voskový. Farba modrastozelená, zelená, biela a býva aj bezfarebný. Je obvykle len trochu priesvitný.


Variscit - Železník pri Sirku

Vyskytuje sa v železnom klobúku ložiska Železník pri Sirku, kde sa nachádza obvykle spolu s amorfnými (beztvarými) fosforečnanmi hliníka, ako sú evansit a vashegyit. Spolu s nimi sa vyskytujú aj minerály, ako je wavellit alebo copiapit.

Za vzácne nálezy možno považovať hlavne plošne väčšie exempláre. Ak sa však vyskytuje v paragenetickom spojení s ďalšími nerastami, ako wavellit alebo copiapit, jeho vzácnosť narastá i pri pomerne malých, avšak makroskopicky zreteľne rozoznateľných vzorkách.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972