Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tetradymit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
15.8.2005

Je vzácny telurid bizmutu. Patrí do skupiny tetradymit - ikunolithu a radu tetradymitu. Pomenovanie je gréckeho pôvodu (tetradymos = štvornásobný). Podmieňuje to fakt, že tetradymit často vytvára štvorčatné zrasty, ktoré majú vzhľad málo deformovaného štvorstenu.


Tetradymit - Župkov

Kryštalizuje v trigonálnej (trojklonnej) sústave. Kryštáliky sú romboédrického alebo tabuľkovitého vzhľadu. Utvára aj zrnité lístočkovité agregáty. Farba je oceľovosivá, na čerstvých plochách je temer cínovobiela. Postupom času mení farbu do žltkasta a neskoršie až do čierna. Má nízku tvrdosť (2). Lesk je kovový. Je dokonale štiepateľný podľa (0001).

Tetradymit je najčastejším telúrovým minerálom, aj ked' sa vyskytuje len ako sprievodný minerál v hydrotermálnych ložiskách zlata. V oxidačnej zóne ložiska sa ľahko rozrušuje a utvára tzv. bizmutové okry. Zatiaľ sa vo svete nezistili samostatné ložiská tetradymitu. Na Slovensku, ako jedinom nálezisku teluridov, bol popísaný z andezitových tufov (treťohorného veku) zo Župkova (v pohorí Vtáčnik, SZ od Žarnovice). Vznik a geologické postavenie nie je úplne doriešené. Vyskytuje sa v rozložených andezitoch a ich tufoch. Najčastejšími tvarmi sú klence (romboédre) alebo tabuľkovité kryštáliky, spravidla štvorčatne zrastené.

V Čechách sa tetradymit vyskytuje ako sprievodný minerál na zlatonosných žilách stredočeského plutónu, na náleziskách Jílové a Libčice. Ojedinelosť výskytu a všeobecná zriedkavosť nálezov teluridov v prírodnom prostredí podmieňuje fakt, že všetky nálezy a najmä pekne vykryštalované zrná treba evidovať a poskytnúť im primeranú starostlivosť v zbierkových fondoch.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972