Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Annabergit a erytrín
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
15.8.2005

Dobšiná je ložiskom s najdôležitejšim výskytom Ni-Co rúd na Slovensku. Kedysi ich ťažili v oblasti Zembergu, kde sa vyskytovali v žilách vystupujúcich v trhlinách kremitého dioritu, vyplnených čiernou mylonitovou výplňou. Zrudnenie je značne nepravidelné, šošovkovité. Ruda tvori 5 až 10 cm hrubé drobné žilky, ktoré sa rozvetvujú a spájajú, takže miestami nadobúdajú hrúbku 5 až 8 metrov. Počas intenzivnej ťažby triedila sa rudnina ručne a spracúvali sa len vybraté bohaté koncentráty s obsahom až vyše 20 % Ni a 50 % Co. Obsahy Ni a Co v rúbanine sa pohybovali v rozmedziach 1 až 10 %, miestami aj menej, čo záviselo od charakteru mineralizácie. Celková ťažba prebranej rudy sa uvádza v množstve 100 až 200 kiloton.


Annabergit - Dobšiná

Minerálna výplň žíl je veľmi pestrá. Z niklových a kobaltových minerálov sa na výplni podieľajú arzenidy a sulfoarzenidy najmä gersdorffit, potom chloantit, smaltin, nikelín a pararammelsbergit. Z ostatných minerálov sú na ložisku prítomné napríklad arzenopyrit, chalkopyrit, tetraedrit. pyrit a iné. Ako žilovina vystupuje siderit, ankerit, kalcit, dolomit a kremeň. Zo sekundárnych minerálov sú najčastejšie annabergit, erytrín, ale aj malachit, azurit, limonit, covellin, farmakolit a iné. Popri obvyklých oxidačných produktoch rudných žil Slovenského rudohoria sú na ložisku z mineralogického hľadiska najvzácnejšie agregáty annabergitu a erytrínu, pripadne aj v spoluvýskyte s inými sekundárnymi minerálmi.

Erytrín, nazývaný tiež kobaltový kvet, je oxidačný minerál. Kryštalizuje v jednoklonnej sústave. Tvorí jemnopráškovité nálety, aj zhluky jemných ihličiek na primárnych kobaltových mineráloch. Je ružovej až purpurovej farby.

Annabergit, nazývaný tiež niklový kvet, je rovnako oxidačný minerál pomenovaný podľa Annabergu. Kryštalizuje v jednoklonnej sústave. Tvorí zväčša práškovité nálety alebo zhluky jemných ihličiek na primárnych niklových mineráloch. Má jablkovozelenú farbu. Obidva minerály sú známe z dobšinského rudného revíru, a to hlavne z ložisk Mláky, Zemberg a Jakobi. Z ostatných mineralogických osobitostí ložiska je pozoruhodný výskyt ihličkovitého oceľovošedého rezbanyitu, zrasteného s chalkopyritom, popísaného zo žíl Hirschenkohlungu. Z Dobšinej sú popisované aj pekné ružovkasté ryhované tabuľky rýdzeho bizmutu.

Okrem uvedených výskytov na ložisku sa niklové a kobaltové minerály vyskytovali ojedinele aj v siderit-ankeritových metasomatických telesách na Gugli, Blengartene a Altenbergu. Sú však bez praktického významu. Také sú aj výskyty Ni a Co minerálov na ložískách sideritov v Rožňave, Prakovciach, Gelnici, Rudňanoch a inde.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972