Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Magnezit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
5.8.2005

Minerál dostal názov podľa gréckeho mesta Magnezia v Malej Ázii. Celistvý magnezit obvykle obsahuje značnú (mechanickú) prímes kysličníka kremičitého vo forme opálu atebo chalcedónu. Kryštalicky utvára spravidla jednoduché romboédre, zriedkavejšie hrubotabuľkovité kryštály.


Kryštály magnezitu - Cinobaňa
zber: Kuriš, Drugda

V prírode sa však spravidla nachádzajú kusové agregáty, ktoré podľa svojho vzniku majú odlišný vzhľad. Podľa toho sa rozoznáva magnezit kryštalický, ktorý je zreteľne zrnitý a magnezit celistvý, ktorý je len zdanlivo celistvý, ale v skutočnosti je jemne kryštalický. Kryštalický je napríklad slovenský magnezit, ktorý má značný národohospodársky význam. Tvorí veľké metasomatické ložiská medzi Lučencom a Košicami v karbónskych vápencoch.

Kryštalický magnezit je obyčajne sivej farby s veľkosťou zŕn od 2 mm do 20 mm. Má biely vryp, tvrdosť 4 - 4,5 a skelný lesk. Kryštalický magnezit sprevádzaju ako sprievodné minerály kalcit, dolomit, baryt, mastenec, kremeň, pyrit, chalkopyrit a tetraedrit. Z magnezitových ložísk sú najvýznamnejšie Podrečany, Ružiná, Burda, Ratkovská Suchá, Sirk, Lubeník, Mútnik, Jelšava a Košice.

Skrytokryštalický (amorfný) magnezit, ktorý vznikol zvetrávaním, je charakterizovaný typickými porcelánovitými metakoloidnými masami s lastúrnatým lomom, ktoré svojím tvarom pripomínajú karfiol. Tento magnezit, viazaný na serpentinizované ultrabázické horniny, tvorí buď sieťovite usporiadané žilky v serpentinitoch, alebo nátekové agregáty. Často je obohatený opálom a dolomitom. U nás sú len jeho výskyty bez praktického významu, ako napríklad Komárovce (južne od Košíc), Jaklovce a Hodkovce.

Magnezit na našich svetovo významných ložiskách má ako surovina charakteristický kryštalický tvar. Opakuje sa však pravidelne od ložiska k ložisku. Preto ako vzácne možno hodnotiť iba drúzy kryštálov, najmä ak veľkosti jednotlivých klencov dosahujú primerané rozmery (minimálne 1 - 2 cm). Samozrejme relatívne vzácnosť zvyšuje aj veľkosť vzorky.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972