Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Knihy. Prepni na:    abecedný zoznam článkov

články č. 92 - 91

Kniha o Španej Doline a okolí
zdroj: https://www.spaniadolina.sk, pridané: 19.4.2022
Andrej Kmeť: Veleba Sitna
zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/, pridané: 9.11.2021

články č. 90 - 81

Andrej Kmeť: Krupinské bralce
zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/, pridané: 2.12.2020
Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera)
zdroj: http://www.academia.edu, pridané: 7.4.2019
Zlato na Slovensku - 2. doplnené vydanie knihy
zdroj: http://montanistika.sk, pridané: 12.11.2018
Kniha: Minerály Malých Karpát
zdroj: http://montanistika.sk, pridané: 1.2.2016
Banskoštiavnické nárečie Jozefa Vášáryho – prvá kniha o nárečí Banskej Štiavnice a okolia
zdroj: http://www.muzeumbs.sk, pridané: 13.7.2016
Kniha o baniach a baníctve v Malých Karpatoch
zdroj: http://montanistika.sk, pridané: 11.6.2016
Encyklopedie geologie
zdroj: http://obchod.geology.cz, pridané: 24.4.2016
Pohľad do podzemia - 3D fotografie starých banských diel
zdroj: http://montanistika.sk, pridané: 26.1.2016
Z dejín banských miest na Slovensku
zdroj: http://www.martinus.sk, pridané: 7.10.2015
Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri, I. časť
zdroj: http://zbsc.eu, pridané: 26.7.2015

články č. 80 - 70

Nová kniha Daniela Haasa Kianičku hovorí o Kremnici ako o meste klenotov
zdroj: http://www.kremnica.sk, pridané: 26.4.2015
Banská Štiavnica - Michael Niemeyer, Iveta Chovanová - Vydavateľstvo: Slovart, 2011
zdroj: http://www.martinus.sk, pridané: 11.2.2015
Svet ukrytý v podzemí
zdroj: http://zbsc.eu, pridané: 4.1.2015
Pohľadnice trvale zatopených priestorov Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí
zdroj: http://marianka.eu, pridané: 19.11.2014
Knižná publikácia Blízke diaľky, MVDr. Andrej Renčko, PhD.
zdroj: MVDr. Andrej Renčko, PhD., pridané: 9.11.2014
Objevy pod vrstvami času
zdroj: http://dinosaurusblog.wordpress.com, pridané: 18.5.2014
Odborné publikácie
zdroj: http://www.petroleum.sk, pridané: 21.3.2014
Rozpomienky na Gustáva Fráka
zdroj: http://www.zbsc.eu, pridané: 22.11.2013
Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Predhistorický vek
zdroj: http://zlatyfond.sme.sk, pridané: 10.6.2013
Doylův Ztracený svět - aneb trocha literární nostalgie
zdroj: http://dinosaurusblog.wordpress.com, pridané: 24.12.2012

články č. 70 - 61

Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Tisovská jaskyňa
zdroj: http://zlatyfond.sme.sk, pridané: 6.9.2012
Christoph Traugott Delius: Poučení o zručnosti hornické
zdroj: http://www.zbsc.eu, pridané: 30.7.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (67. časť - Doslov)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 17.5.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (66. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 5.5.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (65. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 4.5.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (64. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 30.4.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (63. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 16.3.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (62. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 27.1.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (61. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 11.1.2012
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (60. časť - Časový prehľad geologických útvarov Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 10.1.2012

články č. 60 - 51

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (59. časť - Podelenie pohôr Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 19.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (58. časť - Podelenie pohôr Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 17.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (57. časť - Vybudúnok a tvar pohôr Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 15.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (56. časť - Vybudúnok a tvar pohôr Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 13.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (55. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 9.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (54. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 8.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (53. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 7.12.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (52. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 3.9.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (51. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 26.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (50. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 25.8.2011

články č. 50 - 41

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (49. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 24.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (48. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 23.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (47. časť - Na baníckej osade Magurke)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 12.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (46. časť - Na baníckej osade Magurke)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 11.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (45. časť - Baníctvo Liptova. Rúdy, nerasty a banícke pozemky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 5.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (44. časť - Baníctvo Liptova. Rúdy, nerasty a banícke pozemky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 4.8.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (43. časť - Archaikum Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 26.7.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (42. časť - Útvary paleozoikumu)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 18.7.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (41. časť - Jaskyňa v Okne a pútavá sila krásnej Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 11.7.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (40. časť - Jaskyňa v Okne a pútavá sila krásnej Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 29.6.2011

články č. 40 - 31

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (39. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 20.6.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (38. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 19.6.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (37. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 18.6.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (36. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 17.6.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (35. časť - Vedecké práce odborníka a bohatá výrečnosť nášho ľudu)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 8.6.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (34. časť - Mystikum jaskýň)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 29.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (33. časť - Mystikum jaskýň)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 28.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (32. časť - Mystikum jaskýň)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 27.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (31. časť - Júrske útvary a tektonické uzliny)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 19.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (30. časť - Lunzský pieskovec)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 18.5.2011

články č. 30 - 21

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (29. časť - Hornotriasový vápenec a dolomit)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 10.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (28. časť - Aptychský vápenec z neokómu)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 9.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (27. časť - Hrádocký či šípkovský útvar)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 1.5.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (26. časť - Karpatský chočový dolomit)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 30.4.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (25. časť - Liptovské hrady)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 24.4.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (24. časť - Pôda paňvy, tehliarne a krasové "doliny" či lievičnice)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 21.4.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (23. časť - Klimatické pomery Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 12.4.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (22. časť - Poloha a mená obcí Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 3.4.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (21. časť - Háje a polia Liptovskej paňvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 26.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (20. časť - Paleoklíma Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 25.3.2011

články č. 20 - 11

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (19. časť - Tvary potokov a dolín)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 20.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (18. časť - Triangulačné pyramidy a vznik máp)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 15.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (17. časť - Rozloha, podelenie a výškové body paňvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 9.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (16. časť - Eocénny konglomerát a nummulitový vápenec)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 8.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (15. časť - Heterogénny útvar hlinastého magurského pieskovca)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 6.3.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (14. časť - Praosady Liptova a truhlovitá významná Rohačka)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 29.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (13. časť - Praosady Liptova a truhlovitá významná Rohačka)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 28.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (12. časť - Alluviálne rovinové náplavy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 26.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (11. časť - Bohatstvo i krása kúpeľov Lúček a vápencovotúfovité útvary)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 22.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (10. časť - Bohatstvo i krása kúpeľov Lúček a vápencovotúfovité útvary)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 21.2.2011

články č. 10 - 1

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (9. časť - Sedimenty Liptovskej panvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 17.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (8. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 14.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (7. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 13.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (6. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 10.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (5. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 9.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (4. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 8.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (3. časť - Geologicko-geografické útvary a pamätihodnosti prevažne Liptovskej paňvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 6.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (2. časť - Geologicko-geografické útvary a pamätihodnosti prevažne Liptovskej paňvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 5.2.2011
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (1. časť - Úvod)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924, pridané: 4.2.2011
Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Priechod cez Čertovicu
zdroj: http://zlatyfond.sme.sk, pridané: 16.1.2011