...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Uhlie

zloženie a vlastnosti
Uhlie patrí do skupiny bituminóznych hornín a predstavuje energetickú surovinu. Vzniklo karbonatizáciou rastlinných tiel. Podľa stupňa preuhoľnenia uhlie delíme na tri, resp. štyri základné typy.
Lignit je najmenej preuhoľnené uhlie, v ktorom rozoznať pôvodnú štruktúru dreva. Má najnižšiu výhrevnosť a je to spravidla relatívne najmladšie uhlie. (na Slovensku pliocénneho, alebo neskoromiocénneho veku).
Hnedé uhlie dosiahlo vyšší stupeň preuhoľnenia. Môže byť detritické so zrnitou štruktúrou. Vzniklo preuhoľnením ihličnatých drevín, napr. tisov treťohorných porastov.
Čierne uhlie a antracit sú najviac preuhoľnené a preto najkvalitnejšie druhy uhlia. Vznikli karbonizáciou stromovitých foriem plavúňov, prasličiek a papradí. Je to prvohomé uhlie (karbónsketio, príp. permského veku).

výskyt
Na Slovensku sa ťaží hnedé uhlie v bani Dolina Veľký Krtíš, v Handlovej a v Novákoch. Lignit sa ťaží na Záhorí. Výskyty antracitu sú v Zemplínskych vrchoch. Čierne uhlie sa na Slovensku nevyskytuje, ale ťaží sa v Českej republike napr. v Ostrave.

použitie
Palivo, chemický priemysel, energetika atď.