...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Syenit, nefelinický syenit


Syenit - Česká republika

zloženie a vlastnosti
Zložené sú zo živcov s prevahou ortoklasu nad kyslým plagioklasom, z vedľajších minerálov je zastúpený amfibol, pyroxén, kremeň len v akcesorickom množstve. Štruktúra je väčšinou hrubozrnná a porfýrovitá. Niektoré odrody syenitov majú zvýšený obsah nefelínu - nefelinický syenit.

výskyt
Na Slovensku sa v malom množstve vyskytujú v okolí Harmónie v Malých Karpatoch.

použitie
Veľmi kvalitné zahraničné syenity sa používajú na výrobu ušľachtilých kamenárskych výrobkov.