...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Rohovec, pazúrik


Rohovec - Choč, Chočské vrchy

zloženie a vlastnosti
Rohovce sú kremité konkrécie a hľuzy v sedimentámych hominách, sú celistvé a rôznych farieb. V horninách vznikajú sekundámou cestou, t.j. migráciou a zhlukovaním gélov kyseliny kremičitej. Takéto rohovcové konkrécie a vložky odolávajú zvetrávaniu, preto sa často nachádzajú vo zvetralinách, (napr. vo zvetralinách rohovcových vápencov). Vo flyšových súvrstviach tvoria samostatné polohy uprostred ílovcov (napr. vo vonkajšom flyšovom pásme Karpát). Často bývajú tmavo sfarbené. Hľuznaté rohovce môžu mať vnútri jadro napr. skamenelú živočíšnu schránku ap. Rohovce môžu tvoriť súvislé polohy alebo šmuhy.

výskyt
Tmavé rohovcové konkrécie (pazúrik - flint) sa vyskytujú v kriedových sedimentoch na anglickom, belgickom, nemeckom pobreží. U nás sú častými vložkami vo vápencoch tatrika, vo flyšových pohoriach a inde.

použitie
Nemajú osobité použitie.