...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Pieskovec, piesok


Páskovaný pieskovec - Nová Bystrica, Kysucké Beskydy

zloženie a vlastnosti
Najčastejšími zložkami piesku sú úlomky homín (litické zmá), úlomky kremeňa a živcov. Mimo toho piesok spravidla obsahuje jemnú prímes, ktorá v pieskovci predstavuje základnú (medzernú) hmotu, (matrix). Štruktúra pieskovcov je psamitická. Najčastejší tmel je kremitý a vápnitý, niekedy v kombinácii s hematitom, ktorý dáva pieskovcu červené sfarbenie.

výskyt
Pieskovce sa najčastejšie vyskytujú vo flyšových súvrstviach vonkajších Karpát, v centrálnekarpatskom paleogéne, v spodnotriasových súvrstviach obalových a príkrovových jednotiek (kremence) centrálnych Karpát. Sú aj v bradlovom pásme. Rozpadavé spodnomiocénne pieskovce budujú svahy Cerovej vrchoviny.

použitie
Ako dekoračný kameň, stavby, oporné múry, kamenivo.