...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Gabro


Gabro - Slovenské rudohorie

zloženie a vlastnosti
Je zložené z bázického plagioklasu a pyroxénu augitu. Najčastejším vedľajším minerálom je olivín. Okrem neho môže byť niekedy prítomný amfibol, biotit a iné pyroxény. Farebné súčiastky tvoria okolo 60% hmoty gabra. Akcesorickými minerálmi sú ilmenit, magnetit, apatit, pyrotín a ďalšie. Norit na rozdiel od gabra obsahuje namiesto augitu bronzit alebo hyperstén. Medzi gabrom a noritom existujú postupné prechody.

výskyt
V Západných Karpatoch sa vyskytuje v Malých Karpatoch, pri Perneku, v Spišsko - gemerskom rudohorí (pri Jelšave, Dobšiná, Gelnica).

použitie
Ak nie sú podrvené, používajú sa ako ušľachtilý dekoračný kameň. Porušené sa drvia do ťažkých betónov.