...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Erlán


Erlán - Kohútovo, Štiavnické vrchy

zloženie a vlastnosti
Vznikajú účinkom kontaktnej termálnej premeny pri prieniku horúcich magmatických telies do rôzneho horninového prostredia. Vytvárajú kontaktnú aureolu. Kontaktná premena sa prejaví najintenzívnejšie na ílových a karbonátových sedimentámych horninách. Priamo na kontakte ílovitych hornín s magmatickými telesami vznikajú kontaktné rohovce a z vápencov erlány. Typickými minerálmi kontaktných rohovcov sú andaluzit a cordierit, u erlánov silikáty Ca.

výskyt
Oblasť Veľkého Hnilca (kontaktné rohovce), v Malých Karpatoch, pri Hodruši v Štiavnických vrchoch (erlány).

použitie
Niekedy ako dekoračný kameň, inak majú skôr mineralogický význam.