...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Aplit


Aplit - Chopok, Nízke Tatry

zloženie a vlastnosti
Aplity sú veľmi jemnozrnné horniny zložené z kremeňa, ortoklasu a kyslých plagioklasov, niekedy i muskovitu. Veľmi obtiažne zvetrávajú a keď prerážajú telesá magmatitov, sú viditeľné v teréne v podobe chrbátov a valov.

výskyt
Vyskytujú sa hlavne v jadrových pohoriach, sú zriedkavejšie ako pegmatity.

použitie
Aplity nemajú osobitné využitie.