Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stará Kremnička - vetracia šachta Ferdinandovej dedičnej štôlne
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
4.4.2024

Vetracia šachta Ferdinandovej dedičnej štôlne z roku 1842. Táto technická pamiatka je vysoká 7 a v priemere dva metre, ústi v záhrade domu číslo 112.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Kremni%C4%8Dka

Šachta

https://sk.wikipedia.org